Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Meerstemmige Steden

March 26 @ 10:00 - 16:00

Op 26 maart kijken we naar de toekomst van de stad en de noodzaak om fundamenteel anders over de waarden achter stadsontwikkeling te denken. Meerstemmige Steden is een inzichtgevend symposium voor iedereen die te maken heeft met de nieuwe omgevingsvisie.
In 2024 moeten alle steden in Nederland een nieuwe omgevingsvisie hebben ontwikkeld: de lokale vertaling van de nieuwe Omgevingswet die in januari 2021 van kracht gaat en aanzienlijk minder regels kent dan vroeger. Hierbij moet rekening gehouden worden met vraagstukken als energietransitie, circulaire economie, ecologie en sociale ongelijkheid. De complexiteit van deze opgaven vraagt om een integrale en inclusieve benadering van de stad. Een benadering die meer door onderliggende waarden, dan door regels zal worden bepaald.
Op 26 maart reflecteren we vanuit actueel en historisch perspectief op de toekomst van de stad en de noodzaak om op een fundamenteel andere manier over de waarden achter stadsontwikkeling te denken, in respons op de ecologische- en klimaatcrisis.
Naast verhalen over de ontstaansgeschiedenis van de Nationale Omgevingsvisie zoomt het symposium in op de vraag hoe waarden tot ruimtelijke plannen kunnen leiden. Welke instrumenten en processen helpen daarbij, en welke zitten in de weg? En wat is de rol van data en (subjectieve) kaarten bij de besluitvorming? Kunstenaar Debra Solomon en architect Afaina de Jong die gezamenlijk invulling geven aan het Nederlandse paviljoen tijdens de Architectuurbiennale van Venetië presenteren hun perspectief op een stedenbouw die mensen en niet-mensen gelijkwaardig betrekt. Ook komen de complexiteit en onzekerheid aan bod die het werken vanuit een integrale benadering met zich meebrengt. Tot slot delen verschillende beleidsmakers de werkwijze met betrekking tot de omgevingsvisies van hun eigen stad, gevolgd door een aantal sessies waarin deelnemers zichzelf en elkaar helpen bij het in beeld krijgen van de knelpunten.
Meerstemmige Steden vindt plaats in de context van Who is We?, de Nederlandse bijdrage aan de 17e Internationale Architectuurtentoonstelling van La Biennale di Venezia (van 29 augustus tot en met 29 november 2020). Op uitnodiging van Het Nieuwe Instituut geeft prof. dr. Caroline Nevejan, Chief Science Officer van de Gemeente Amsterdam vorm aan het parallelle publieke onderzoeksprogramma, getiteld Values for Survival.
Het symposium wordt georganiseerd door Het Nieuwe Instituut, gemeente Amsterdam, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Vereniging Deltametropool.
Met bijdragen van:
• Afaina de Jong, architect en onderzoeker en Debra Solomon, kunstenaar en onderzoeker. Samen geven zij invulling aan het Nederlandse Paviljoen in Venetië
• Caroline Nevejan, Chief Science Officer van de gemeente Amsterdam en verantwoordelijk voor het publieke onderzoeksprogramma rond de Nederlandse bijdrage in Venetië
• Dirk van den Heuvel, Universitair Hoofddocent bij de leerstoel Woningbouw van de afdeling Architectuur TU Delft en hoofd van het Jaap Bakema Study Centre bij Het Nieuwe Instituut
• Paul Gerretsen, agent bij de Vereniging Deltametropool en betrokken bij tal van grote ruimtelijke opgaven in Nederland, waaronder Atelier Making Projects van het ministerie van Infrastructuur en Milieu
• Annelys de Vet, hoofd Disarming Design van het Sandberg Instituut
• Martien Kuitenbrouwer, mede-oprichter van het Public Mediation Programme van de Universiteit van Amsterdam
Meer informatie over het programma wordt binnenkort bekend gemaakt. Voertaal is Nederlands.
Entree: 15,00 euro, inclusief lunch.
Gratis voor leden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
https://www.facebook.com/events/802660053554412/

Details

Date:
March 26
Time:
10:00 - 16:00
Website:
https://www.facebook.com/events/802660053554412/

Organizer

Het Nieuwe Instituut
Email:
noreply@facebookmail.com